Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

 1. Zamówienia do 30 000 EURO
  Data modyfikacji: 12-12-2019 14:13
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zmiany, wyjaśnienia
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:28
 3. Ogłoszenie
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:23
 4. Rejestry i ewidencje prowadzone w DPS Prószków
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:56
 5. Informacje ogólne
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:48
 6. Plan zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:39
 7. Dostęp do informacji publicznej w DPS Prószków
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:30
 8. Postępowania do 30 tyś euro
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:21
 9. Zamówienia publiczne
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:20
 10. Zarządzenia Dyrektora Domu
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:02
Wersja XML